ชื่อร้าน

ประเภทอาหาร

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ระเบียงแก้ว

อาหารไทย

28/3 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-267765                                             

ลานลูกไม้แดง

อาหารไทย

307 ซ.กิ่งสวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราสีมา

044-253281

พริกแดง

อาหารไทย

1327/1 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-255999

บ้านทิพย์

อาหารไทย

726 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

บ้านแก้ว

อาหารไทย

105/17-19 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-258664  044-246512

ป.ปลาตากลม

ก๋วยเตี๋ยวปลา

277 ถ.สรรสิทธิ์  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

น้อยสระแมว

อาหารไทย

278 ถ. มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-258275

ซีแอนด์ซี

อาหารไทย

86/1 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-258100-2

ดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่ว

สเต็ก

2223/19 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-277959

แสนพัน

อหารล้านนา

95/7 ซ.สวายเรียง ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-241015

โคราชบุรี

อาหารไทย

266-268 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

อาริโงะ

อาหารญี่ปุ่น

62/1 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ศูนย์อาหารโพธิ์ทอง

อาหารไทย

652-658 ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ป.ขาหมู

ข้าวขาหมู

22 ถ.โยธา  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-274446

ลาโรส

อาหารเวียดนาม

175 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-245763

ดอกไม้กาแฟ

168 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

V.F.W

ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ปาร์ตี้เอ้าส์

391/20 ถ.โยธา  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ลิสา

95/4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-242279

ภัตตาคารวังฟ้า

274 ถ.มิตรภาพ ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-242417

ภัตตาคารเสียวเสี้ยว

77 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-243180

ชีสแอนด์ดี้สเต็กเฮ้าส์

3 ถ.มนัส  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

มิชิซูเระ

ชั้นใต้ดิน อาคารสีมาเซ็นเตอร์ ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

จอนะธัน

594/8 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

สวนผัก

540 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ครัวขวัญแก้ว

704/2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ติ๊กก๋วยเตี๋ยวตำลึง

ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

วันวาน

101-103 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ซินเนเมอนบาร์ & คาร์เฟ่ต์

3,5,7 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

โภคภัณฑ์ภัตตาคาร

98-102 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-242568

คุโรดะ

213 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ไซ่ง่อน

748/5 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

เกาะช้างชาวเลย์ซีฟู้ด

2/6-7 ถ.สืบสิริ ซ.3 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

กุ้งหลวง

2025/5 ถ.สืบสิริ  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ไก่ย่างสืบสิริ

ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-253889

เฮโลสาระพา( นมจีนซาดิส)

ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ปลาลอยฟ้า 2

11/9 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-355333

กสิกรไทยซีฟู้ด

สาขาหน้าค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-551540, 044-246904, 044-269419

กุ้งทอง

ถ.กุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ไก่ย่างท่าช้าง

กม.18 ถ.โคราช-จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

044-321216-7

ไก่ย่างวัดป่าสาละวัน

หลังวัดป่าสาลวัน ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044259592

เขียวเสวย

ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ซับโปร

10 ถ.จักรี  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-241510

ดอกส้ม

142 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-252020

ดิอิมเพอเรอ

ในโรงแรมสีมาธานี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-213100

ดิ เอ็มเพรส

ในโรงแรมรอยัลปริ้นเซส ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-256629-35

เดอะเลเจ้นท์

ในโรงแรมราชพฤกษ์

044-261277

ต้นส้ม

125-129 ถ.วัชรสฤษดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-252275

ทวีภัณฑ์

362 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-257775

เทียม เทียม

ห้าแยกชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-266600-1

ไทยโภชนา

3051-2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-242840

ในเรือน

โรงแรมสีมาธานี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-242840

ไพลินสแควร์

1295 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-262575-7

ไม้สวน

ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

รุ่งเรือง

ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ลานไทย

9-11 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-242194

เล่าซื้อ เลิศรส

105/3-4ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-246679

สวนสิน(อาหารพื้นเมือง)

ถ.วัชรสฤษดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-243636

สำราญลาบ(อาหารพื้นเมือง)

ถ.วัชรสฤษดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-241472

เจ๊น้อยกระโทก(อาหารพื้นเมือง)

ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-255735

ก๋วยเตี๋ยวเสวย

น้อยหลักเมือง

ถ.ประจักษ์  เยื้องโรงพยาบาล ป.แพทย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ไก่ย่างต้นตอ(อหารพื้นเมือง)

ตลาดใหม่แม่กิมเฮง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

01-966-1383. 09-865-4257

เจ๊อี๊ดไก้ย่างโคราช(อาหารพื้นเมือง)

ตลาดใหม่แม่กิมเฮง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-268-348,044-258-037

ศิริออ(ของฝาก)ข้าวเหนียวมะม่วง,ข้าวเหนียวปิ้ง

16 ถ.มหาดไทย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-341-099

ไก่ย่างมหาดไทย(อาหารไทย ลาว เวียดนาม)

131/14 ถ.มหาดไทย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

044-243-782 044-241-782